Tietosuojakäytäntö –henkilöstön rekrytointi ja palkkaaminen

Kiitos, kun hait töitä STARK-Suomi Oy:stä.

Käsittelemme henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti osana rekrytointiprosessiamme. STARK Suomi Oy, Olarinluoma 15, 02200 Espoo toimii rekisterinpitäjänä henkilöstön palkkausprosessin aikana kerättyjen ja käsiteltävien henkilötietojen suhteen. 

Hakemuksesi prosessoimiseksi käsittelemme henkilötietoja, jotka olet ilmoittanut työhakemuksessasi tai ansioluettelossasi, mukaan lukien mm. seuraavat tiedot:

  • Nimi ja mahdollinen kuva
  • Syntymäaika
  • Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Sosiaalisen median tiedot (esim. LinkedIn)
  • Taidot ja ominaisuudet
  • Työhistoria
  • Suosittelijat

Lisäksi käsittelemme tietoja, jotka kerrot mahdollisessa työhaastattelussa. Haastattelussa sinulta voidaan kerätä vain työsuhteesi kannalta olennaisia henkilötietoja. Tietoja ei kerätä internetistä tai suosittelijoilta ilman suostu-mustasi. Sinun ei koskaan tarvitse antaa työsuhteeseesi liittymättömiä tietoja, kuten tietoja perhesuhteista ja -suunnitelmista, asepalveluksesta, poliittisesta vakaumuksesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai alkoholin käytöstä. Juridinen peruste henkilötietojesi käsittelylle on pyyntösi arvioida hakemuksesi ja ansioluettelosi ja muut antamasi tiedot ennen mahdollisen työsopimuksen toimeenpanoa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kohdan 6(1)(a) (suostumus) mukaisesti lähettäessäsi hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta ja 6(1)(b) (sopimus) lähettäessäsi hakemuksen sähköpostitse tai muun rekrytointikanavan kautta.

Työtehtävä voi myös edellyttää persoonallisuus- tai soveltuvuuskokeiden tekemistä. Tiedotamme näistä hakuprosessin edetessä, käsiteltyämme hakemuksesi. Tällaisten kokeiden tuloksia käsitellään luottamuksellisesti, mutta niitä käytetään hakemuksesi arviointiin. Juridinen peruste tällaiselle henkilötietojen käsittelylle on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kohta 6(1)(b).

Saatamme lisäksi pyytää sinulta muita tietoja hakemuksesi käsittelemiseksi ja soveltuvuutesi arvioimiseksi. Myös näitä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Juridinen peruste tällaiselle henkilötietojen käsittelylle on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kohta 6(1)(a). Osana rekrytointiprosessiamme voimme pyytää suosituksia aiemmilta ja/tai nykyisiltä työnantajiltasi. Juridinen peruste tällaiselle henkilötietojen käsittelylle on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation) kohta 6(1)(b). Jos kyseinen työtehtävä edellyttää taloudellista vastuuta (kuten kirjanpitoon tai laskentaan liittyvät toimenkuvat), voimme kerätä tietoja luottoluokituksestasi. Juridinen peruste tällaiselle henkilötietojen käsittelylle on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kohta 6(1)(f)

Hakemuksessasi ei ole suositeltavaa ilmoittaa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, kuten rotu, etninen alkuperä, uskonto, ammattiyhdistyksen jäsenyys, sukupuolinen suuntautuminen, terveydentila tms. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että kyseisen työtehtävän suorittaminen edellyttää tiettyä terveydentilaa, voimme rekrytointiprosessin tietyssä vaiheessa pyytää sinulta terveydentilaasi koskevia tietoja. Tässä tapauksessa pyydämme suostumustasi, ja juridinen peruste tällaiselle henkilötietojen käsittelylle on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kohta 9(2)(a).

Hakemuksesi sisältävistä tiedoista ja muista henkilöstön palkkausprosessin aikana kerätyistä henkilötiedoista tulee osa työntekijätietojasi, mikäli sinulle tarjotaan ja otat vastaan työpaikan Stark Group A/S:ssä tai sen konserniin kuuluvassa yrityksessä.

Jos sinulle ei tarjota työpaikkaa, säilytämme hakemustasi ja henkilöstön palkkausprosessin aikana kerättyjä mahdollisia muita henkilötietoja kuluvan kuukauden ja sen jälkeisen 12 kuukauden ajan hylätystä päätöksestä, paitsi jos annat suostumuksesi säilyttää niitä tätä pidempään.

Tietojen käsittelijät ja luovutuksensaajat

Tietoja käsitellään Yhdysvalloissa sijaitsevan Workday Inc:n tarjoamassa Workday-järjestelmässä. Workdayn käsittely rajoittuu tietojen säilyttämiseen ja tekniseen käyttöyhteyteen virhe-, huolto, päivitys- ja järjestelmän kehitystilanteissa. Lisäksi tietoja käsittelevät Workdayn alikäsittelijät. Listan alikäsittelijöistä saat tarvittaessa pyytämällä. Tietojenkäsittelyyn Workdayn toimesta sovelletaan Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu rekrytointiprosessin aikana antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumukset ottamalla yhteyttä meihin.

Tietoturva

Sinulla on oikeus päästä käsittelemiimme henkilötietoihisi tietyin lakisääteisin poikkeuksin. Lisäksi voit kieltää henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn. Sen lisäksi sinulla on oikeus pyytää, että käsittelyä rajoitetaan, että henkilötietoihisi tehdään tarvittaessa korjauksia tai että ne poistetaan tietyissä tilanteissa.

Tietyissä tilanteissa voit myös pyytää, että lähetämme sinulle yleiskuvan henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisessä käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa, ja voit pyytää meitä lähettämään tällaiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos haluat käyttää jotakin oikeuksistasi tai jos sinulla on tähän tietosuojakäytäntöön tai henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa tietosuoja(at)stark-suomi.fi.

Voit myös tehdä ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle osoitteessa 
http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html