Vastuullisuus Starkissa

Haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijä ja asiakkaillemme ensisijainen kumppani kestävässä rakentamisessa sekä edistää ja mahdollistaa asiakkaidemme valintoja kohti vastuullisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

 

Kestävä kehitys on olennainen osa yritysstrategiaamme. Haluamme olla ensisijainen kumppani kestävässä rakentamisessa ja rakentaa parempaa huomista yhdessä henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tarjoamme  asiakkaillemme laadukkaita tuotteita varmistaen, että tuotteet on hankittu vastuullisesti ja niiden ympäristövaikutukset ovat vähäiset.

Vastuullisuustyössämme otamme huomioon koko arvoketjumme alkaen raaka-aineiden louhinnasta käytöstä poistettujen rakennusten ja niistä purettavien materiaalien loppukäyttöön. Tarkastelemme vastuullisuutta tuotteidemme, omien toimintojemme ja markkinoiden kautta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että laajennamme ympäristömerkittyjen tuotteiden valikoimaa ja myyntiä yhteistyössä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa sekä edistämme energiatehokkuutta, elinkaariajattelua ja kiertotaloutta.

Tavoitteenamme on olla tehokas ja luotettava jakelija, kumppani ja toimialan houkuttelevin työnantaja, joka takaa pitkän tähtäimen kestävän toiminnan. Työturvallisuus, henkilöstön sitoutuminen, osaamisen kehittäminen, monimuotoisuuden ja osallisuuden tukeminen sekä ympäristötehokkuus ovat keskeisessä roolissa ja mukana kaikessa mitä teemme. Asiakkaillemme haluamme olla ensisijainen kumppani kestävässä rakentamisessa edistämällä muutosta kohti kestävämpää huomista.

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact yritysvastuualoitteeseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat toimintaamme.

Vastuullisuustavoitteemme perustuvat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja niillä pyritään edistämään kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) ja Pariisin ilmastosopimuksen vaatimusten toteutumista.  Koko arvoketjua koskevat vastuullisuustavoitteemme on validoinut riippumaton Science Based Targets initiative -aloite (SBTi).

STARK Groupille on myönnetty kolmatta kertaa platinaa EcoVadisin globaalissa kestävyysarvioinnissa

Konserni säilytti asemansa yli 125 000 maailmanlaajuistesti arvioidun yrityksen parhaan prosentin joukossa.

Platinaluokituksemme ylläpitäminen kuvastaa sitoutumistamme ja omistautumistamme työhön kestävän kehityksen eteen. Kestävän kehityksen sisällyttäminen strategiaamme sekä keskeisiin prosesseihimme on edellytys sille, että pysymme merkityksellisinä asiakkaillemme, toimittajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Lue lisää EcoVadis -arvioinnista

Toimintaamme ohjaavat omistaja- ja liiketoimintastrategiat sekä arvot. Vastuullisuuspolitiikassamme on määritelty ne yhteiset periaatteet, joiden avulla voimme tehokkaasti johtaa, seurata ja edistää kestävää kehitystä STARK-ketjussa osana pohjoismaista STARK Groupia.  

Vastuullisuusohjelmamme kattaa koko arvoketjumme; myymämme tuotteet, oman toimintamme ja markkinat, sekä ne suorat vaikutukset, jotka liittyvät toimintaamme ja vastuuseemme markkinoilla ja toimintaympäristössä.