Sosiaalinen vastuu

Olemme turvallinen ja osallistava yritys. Uskomme, että sosiaalinen vastuullisuus edistää sitoutumista, joka on meille ratkaisevan tärkeää strategisten tavoitteidemme sekä asiakasuskollisuuden saavuttamiseksi.

 

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Menestyksemme perustuu henkilöstömme monipuolisiin taitoihin, kokemuksiin ja taustoihin, joita työntekijämme tuovat mukanaan tehtäviinsä ja yhteistä yrityskulttuuriamme rikastuttamaan.

Tarjoamme yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Kohtelemme toisiamme reilusti, kunnioittavasti ja avoimin mielin. 

Uskomme, että monimuotoisuus, tasapuolisuus ja osallisuus heijastuvat myönteisesti työhömme ja sidosryhmäsuhteisiimme ja edesauttaa sellaisen turvallisen työympäristön ja yrityskulttuurin luomisessa, jossa voimme kaikki tehdä parhaamme ja menestyä yhdessä.

Arvostamme henkilöstön erilaisuutta, näkökulmia ja mielipiteitä emmekä syrji ketään sukupuolen, iän, sukupuoli-identiteetin, kulttuurin, kansallisuuden, etnisyyden, fyysisen toimintakyvyn, vammaisuuden, poliittisen tai uskonnollisen vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun ominaisuuden perusteella.

Yhdenvertaisuus ja tasapuoliset mahdollisuudet sisältyvät tapaamme toimia ja rekrytoida. Takaamme yhdenvertaisen kohtelun ja mahdollisuudet kaikille työntekijöillemme. Olemme ylpeitä työyhteisöstä, johon kuuluu erilaisia ihmisiä.

Työturvallisuus

Työturvallisuus ja -terveys ovat tärkein prioriteetti, oli kyse sitten työntekijöistämme, asiakkaistamme tai yhteisöistä, joissa yrityksemme toimii. Tavoitteenamme on tapaturmaton työpaikka, ja kaikkien työntekijöidemme tulee olla tukemassa jatkuvaa terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamista koko toimintamme ajan.

Työpaikan turvallisuuden parantamiseksi varmistamme, että työntekijämme ovat tietoisia turvallisuusmääräyksistä, standardeistamme ja toimintaohjeistamme ja noudattavat niitä.

Vastuullisena yrityksenä ymmärrämme velvollisuutemme noudattaa korkeimpia terveys- ja turvallisuusstandardeja kaikissa toiminnoissamme ja ennakoivasti hallita ja ehkäistä toimialallemme ominaisia ​​riskejä ja vaaroja.

Arvioimme koko ajan omaa toimintaamme, olemme avoimia muutokselle, koulutamme henkilökuntaamme ja etsimme jatkuvasti parhaita tapoja työturvallisuuden kehittämiseksi.

Uskomme, että tapaturmat eivät ole ennalta määrättyjä eivätkä väistämättömiä – niillä on aina syynsä. Vahvaa turvallisuuskulttuuria rakentamalla syitä voidaan eliminoida ja vaaratilanteita ehkäistä.

Turvallisella työpaikalla jokainen huolehtii paitsi omasta, myös työkaverin turvallisuudesta ja jokainen työntekijä huolehtii siitä, että turvallinen työskentely on mahdollista yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Osaamisen kehittäminen

Haluamme, että työntekijöillämme on luottamus rakentaa omaa tulevaisuuttaan kanssamme. Siksi panostamme hyvän perehdytyksen lisäksi turvalliseen ja avoimeen työympäristöön, jossa jokaisella on tukenaan reilu työyhteisö. Olemme sitoutuneita kehittämään työntekijöidemme osaamista läpi työuran – suunta ja tavoite on itsestäsi kiinni.  

Menestyksemme perustuu henkilöstömme monipuolisiin taitoihin, kokemuksiin ja taustoihin, joita työntekijämme tuovat mukanaan tehtäviinsä ja yhteistä yrityskulttuuriamme rikastuttamaan. Tarjoamme eri työtehtävissä oleville starklaisille monenlaisia koulutusohjelmia. Olemme vastuullinen ja luotettava työnantaja. Yhdenvertaisuus ja tasapuoliset mahdollisuudet sisältyvät tapaamme toimia ja rekrytoida. Arvomme reiluus, intohimo ja ammattiylpeys puolestaan kertovat, mikä työntekijöitämme yhdistää ja millaista toimintakulttuuria haluamme luoda.

Starkin eettinen ilmoituskanava

Speak Up! - ja Whistleblow -kanava ovat osa eettisiä ohjeitamme. Rehellisyys ja luotettavuus ovat tärkeitä menestyksemme edellytyksiä. Emme hyväksy korruptiota, rikollista tai muutoin epäeettistä tai arvojemme vastaista toimintaa. Mikäli huomaat epäeettistä toimintaa, toivomme että teet ilmoituksen linkin kautta.

Ilmoituskanavaa ei käytetä aiheettomien tai tekaistujen syytösten esittämiseen muita vastaan.
Ilmoituskanavaan ei myöskään saa ilmoittaa selvästi totuudenvastaisia tietoja. Voit huoletta täyttää nimesi ilmoitukseen, asia käsitellään luottamuksellisesti. Voit myös tehdä ilmoituksen nimettömänä ja avata tätä varten erillisen sähköpostilaatikon, jossa on mahdollista esittää jatkokysymyksiä. Nimellä varustetun ja anonyymin vaihtoehdon tarjoamisen tarkoituksena on tehdä ilmoituksen tekemisestä helppoa ja turvallista ja nopeaa.